• en
 • ga

Skye the Island: An t-Eilean

An t-Eilean

Gaelic music and song from the Isle of Skye.

Description

Skye; the Island was the first album produced by Macmeanmna, and was originally made to accompany an audio-visual show of the same name which toured the Highlands & Islands, the rest of Scotland, and Canada in 1987 and 1988. It featured songs, tunes and poetry from the Isle of Skye, some of them written especially for the show, and features singers Arthur Cormack and Shona MacDonald, multi-instrumentalist Blair Douglas, and photographer and broadcaster Cailean Maclean, who recites the poetry.

Skye the Island: An t-Eilean

An t-Eilean

Ceòl agus òrain às an Eilean Sgitheanach

Description

'S e seo a' chiad clàr a dhè fhoillsich Macmeanmna agus tha e luma làn òrain agus ceòl breagha às an Eilean Sgitheanach.

Track Listing

 1. Bàrdachd le Niall MacLeòid[0.08]
 2. Fàilte don Eilean Sgiathanach[]
 3. An t-Oigh'r Og[]
 4. Pipe Major Donnie MacKenzie[]
 5. Coille an Fhàsaich[]
 6. Fàgail Viewfield[]
 7. Bràigh Uige[]
 8. Oran do Iain Breac MacLeoid[]
 9. Oran Mòr MhicLeòid[]
 10. Bàrdachd le Uilleam Ros[]
 11. Camus Mòr - Messengers of Bride[]
 12. Oran Beinn Li[]
 13. Soraidh le Eilean a' Cheo[]