items in basket: 0 total: £0.00 edit
  • en
  • ga

Bruce MacGregor

Bruce MacGregor

Taught by the great Donald Riddell, Bruce MacGregor’s style encapsulates the finest points of Highland fiddle music – bold and rugged at times, lyrical and beautiful at others. His CD, 101 Reasons to do Nothing is all these things and more.

Bruce is probably best known as founder and driving force behind the multi award winning Blazin’ Fiddles. He also toured and recorded with the first incarnation of Gaelic supergroup Cliar.

As well as a touring musician Bruce’s composing skills have seen his work commissioned for TV, radio and stage. He also occupies his spare time occasionally broadcasting for BBC Radio Scotland and running a visitor centre out of Inverness.

Bruce MacGregor

Bruce MacGregor

Tha Bruce MacGriogair air aon de fìdhlearan as faireachaile agus liriciche a tha a’ cluich ceòl Gàidhealach, agus ’s ann as fheàrr a dh’aithnichear e mar fear a stèidhich an còmhlan Blazin’ Fiddles air a bheil fèill ana-mhòr. Chaidh e cuideachd air chuairt agus chlàr e còmhla ris an t-sàr chòmhlan Gàidhlig Cliar nuair a thòisich iad. Bha e air a theagasg leis an fhìdhlear bharraichte Dòmhnall Riddell, agus tha an stoidhle aig Bruce a’ nochdadh nan rudan as fheàrr mu cheòl fìdhle Gàidhealach – dàna agus calma aig amannan, amannan eile liriceach is àlainn.

A thuilleadh air a bhith na neach-ciùil air chuairt, tro na comasan sgrìobhadh ciùil aige tha Bruce air a bharantachadh gus ceòl a sgrìobhadh airson telebhisean, rèidio agus an t-àrd-ùrlar. Airson an còrr den ùine aige bidh e uaireannan a’ dèanamh obair craolaidh do BhBC Rèidio na h-Alba, agus tha e a’ ruith ionad luchd-tadhail ann an Inbhir Nis.